top of page

Interactieve sessies

Een interactieve sessie is vaak het begin van een samenwerking.

De wijze waarop die plaatsvindt hangt samen met de specifieke vraag, de opdrachtgever en de mogelijkheden. De hier getoonde sessie ging vooraf aan het ontwerpen van de Co-working ruimte in BINK36 te Den Haag. Het gebouw en de ruimte waren beschikbaar, reden waarom W Architectuurstudio een co-creatie workshop organiseerde op locatie met de eindgebruiker. In teams werden de deelnemers aan het werk gezet en de uitkomst werd gepresenteerd aan elkaar en aan ons.

 

Door de teams te confronteren met open vragen en vooraf door W geselecteerde afbeeldingen, kwam er een creatief proces op gang waarbij men in dialoog tot een gedeeld eindverhaal kwam. Deze sessie was niet alleen waardevol voor ons als architect maar ook voor de gebruikers zelf. Wij gingen aan de slag met een schat aan informatie en voor de deelnemers was het een verbindende ervaring waarbij ze elkaar op een andere manier leerden kennen. 

co-creatie workshop
bottom of page