top of page

Rooted Urbanism - Team W.

Design Charette Amsterdam Holendrecht.

Arcam (architectuurcentrum Amsterdam) organiseerde eind 2021 een intensieve ontwerp- en onderzoeksstudio (design charette), samen met Eigen Haard en de Hogeschool van Amsterdam, rond de ontwikkelingen in het centrumgebied van Amsterdam Holendrecht, een corporatie buurt met overwegend sociale woningbouw in Amsterdam Zuidoost.

Vanuit de thematiek designing for neighborhood resillience  stonden de volgende vragen centraal: wat hebben we geleerd van de pandemie? Welke rol spelen netwerken en ontmoetingen in relatie tot het thema en hoe zou je een buurt verder ontwikkelen als je niet alleen de human maar ook de other than human bewoners meeneemt in de opgave? 

Team W.

De opgave sprak ons aan omdat hij uitnodigde tot een andere kijk op stedelijke ontwikkeling. Verdichtingsopgaven worden te vaak van boven af aangevlogen, zonder rekening te houden met bestaande buurtnetwerken, zowel ecologisch als sociaal. Met ons interdisciplinaire team W. wilden we dat anders doen, met als doel een werkwijze te ontwikkelen die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van kwetsbare buurten. 

Team W. is een voor dit project opgericht samenwerkingsverband tussen Lotte de Haan (social design), Hedwich Hooghiemstra (spatial design), Nadia Pepels (architect & urbanist), Edith Winkler (architect, initiatiefnemer & teamregisseur), Floor van Ditzhuyzen (architect & onderzoeker). 

Rooted Urbanism.

Wat is er al? Met die vraag begon ons onderzoek. Met een pop-up social design installatie, trokken we de wijk in. Daarbij werden buurtbewoners uitgenodigd om door andere ogen naar hun leefomgeving te kijken, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een bij, een egel of een hond. Er ontstonden mooie gesprekken, die een schat aan verhalen over de buurt opleverde. Die verhalen werden vertaald naar softmaps en vormden de basis voor een aantal ontwerpvoorstellen rond het thema ontmoeting die in sferische collages werden verbeeld. Deze organische en interactieve werkwijze hebben we Rooted Urbanism genoemd en staat voor bottom up gebiedsontwikkeling vanuit sociaal ecologisch perspectief.

Duurzame gebiedsontwikkeling.

Amsterdam Holendrecht is te zien als een test-case. De aanpak die op basis van dit project is ontstaan, kan ook worden ingezet bij transformaties van bestaande buurten elders in het land. Met onze aanpak willen we voorkomen dat er wordt ontworpen op basis van aannames. Dat doen we o.a. door verbinding te maken met wat er al is, waardoor nieuwbouw en aanpassingen beter aansluiten en bestaande netwerken en buurtinitiatieven worden verstevigd in plaats van verstoord.

Zie ook:

Presentatie in Pakhuis de Zwijger "designing for neighborhood resilience #2 // Met dank aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Arcam: Terugblik design charette Amsterdam Holendrecht.

#rooted_urbanism

#rootedurbanism

#multispecies

Amsterdam Holendrecht Bekijk Je Rijk Team W & Lotte de Haan.jpg

Social design interventie Bekijk je Rijk Team W // Lotte de Haan

Rooted Urbanism. Team W. The Nightclub. Sfeerbeeld Hedwich Hooghiemstra voor Team W. Amsterdam Holendrecht.

Sfeerbeeld de Nightclub Team W //  Studio Hedwich Hooghiemstra. De parkeerplaats als club en jongeren ontmoetingsplek. Het manifest maken wat er al is en daarmee een gevoel van eigenaarschap en zorg voor de plek bevorderen. 

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
Rooted Urbanism Team_W x Studio_Nadia_Nena.jpg

Softmap Team W // Nadia Pepels, waar de activiteiten en routines van zowel human als other than human bewoners in kaart zijn gebracht. 

bottom of page