top of page

Onderzoek

Van interieur tot stad.

Vanuit de schaal van de compacte stadswoning is tijdens de pandemie nieuwe interesse ontstaan voor grootstedelijke en landschappelijke vraagstukken. Want hoe leefbaar is de stad als alles op slot gaat? Wat is de kwaliteit van de stedelijke ruimte? En wat gebeurt er met het omringende landschap en de schaarse stadsnatuur als iedereen massaal gaat recreëren? 

Hoe houdbaar is de illusie dat wij als mens losstaan van de natuur? We hebben onszelf opgehokt in binnenruimtes, leven in hoge dichtheden bovenop elkaar en hebben de natuur gemarginaliseerd. Onze gebouwen zijn niet altijd gezond en het ecosysteem valt uit elkaar. Hoe kan dat anders, beter en duurzamer? Hoe kunnen we als mens en samenleving bijdragen aan herstel? 

Nieuwe projecten.

W-Architectuurstudio ervaart de grote urgentie van deze vragen.

Ze hebben afgelopen jaren geleid tot nieuwe projecten op verschillende schaalniveau's uiteenlopend van interieur tot stad. Een nieuwe visie op werken, een verbouwing van een jaren 70 woonhuis waarbij het onderscheid tussen binnen en buiten lijkt te verdwijnen en een project op grootstedelijk niveau; Hart van Holendrecht. 

Wendbaar en innovatief.

W-Architectuurstudio is een netwerkorganisatie en daardoor flexibel, schaalbaar en wendbaar. Door de urgentie van de huidige maatschappelijke vraagstukken is de studio in ontwikkeling. Er ontstaat ruimte voor innovatie en er worden nieuwe samenwerkingen gevormd. 

De huidige vraagstukken leiden tot innovatieve plannen, deelname aan denktanks, nieuwe ontwerpmethoden en multidisciplinaire samenwerking. W-Architectuurstudio wil hiermee een zinvolle bijdrage leveren aan een meer diverse, natuurinclusieve, sociale en duurzame leefomgeving. 

Wilt u een gesprek met Edith Winkler boeken? Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.

Tiny Appartment
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page