top of page

Layered Living

Layered Living is een modulair bouwconcept waar wonen, werken en natuur worden samengevoegd tot een hybride en gelaagde leefomgeving. Toepassingen zijn eindeloos, van tiny house tot grootstedelijk gebouw maar altijd met behoud van de menselijke maat. Layered Living biedt ruimte voor het individuele en het collectieve, voor de mens en de natuur, voor wonen, werken en ontspanning.

Layer 1 - Individueel woonprogramma

Layered Living is een systeem van ruimtelijke componenten die op verschillende manieren aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dit resulteert in een grote keuzevrijheid bij het bepalen van de individuele woning en hoe groot ie moet zijn.

De basiscomponent is 35-50M2 en kan naar wens worden opgeschaald.

Layer 2 - Schaalbaarheid

Het denken in ruimtelijke modules geeft grote flexibiliteit ten opzichte van inpasbaarheid in bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke situaties. De componenten zijn schakelbaar en kunnen daardoor eindeloos variëren in vorm en schaal. Denk bijvoorbeeld aan een ensemble van tiny houses, hofwoningen rond een binnentuin of een natuurinclusief grootstedelijk woongebouw.

Layer 3 - Shared spaces, Collectiviteit

Tijdens de pandemie is gebleken hoe kwetsbaar de heersende opvattingen over wonen, alsmaar compacter bouwen en functiescheiding zijn gebleken. Want hoe fijn is het om te wonen in een piepkleine stadswoning als die stad op slot gaat? Hoe was het om met zijn allen opgehokt te zitten in een woontoren?

Hoe lastig was het om je woonkamer afwisselend te gebruiken als werkruimte, yogastudio en klaslokaal?

Een van de oplossingen die W-Architectuurstudio voorstelt is om aan elk woongebouw of woonensemble altijd een shared space toe te voegen, die geschikt is voor meerdere vormen van gebruik. Dat geeft lucht en ruimte naast de individuele woning. Het biedt daarnaast de kans om je eigen bubble te vormen samen met je buren als dat ooit weer nodig mocht zijn. Shared spaces die worden gedeeld door een overzichtelijke groep mensen, geven rekbaarheid en flexibiliteit (al of niet tijdens en pandemie) en daarmee veerkracht aan de stad, de buurt, het dorp. Shared spaces leveren een bijdrage aan duurzaamheid. 

Layer 4 - Natuur

Natuur, groen, buitenruimte is een eerste levensbehoefte gebleken. Maar waar moest je heen als je even in de natuur wilde zijn? Hoe was dat om dat massaal met z’n allen te doen? En hoe was het voor de natuur om massa's bezoekers te moeten verwerken?

Wat als de natuur on our doorstep is? Als we er niet de deur voor uit hoeven? Als we er gewoon altijd bij kunnen, juist in de stad? 

Naast individuele componenten en shared spaces biedt Layered Living groene modules die het mogelijk maken om grotere delen van het jaar buiten te zijn

Layer 5 - Programmering

Dit onderdeel ligt in het verlengde van layer 3. Shared spaces bieden niet een alleen praktisch een flexibele schil naast de eigen woning, maar versterken ook het gevoel van gezamelijkheid. Zowel binnen de eigen groep als voor de buurt. Denk aan een shared space voor afwisselend gebruik en kan schakelen van gedeelde werkplek naar buurtrestaurant, ontmoetingsruimte of stadstuin. Op die manier biedt het Layered Living concept niet alleen meerwaarde voor de eigen bewoners maar voor de hele buurt.

Screenshot_LL_concept.png
LL_scale_concept.png
ShapesLL-concept low res.png
TinyHouseVillage_concept lowres.png
bottom of page