top of page

Collaboration W.

Als de opgave erom vraagt wordt er samengewerkt in (multidisciplinaire) teams. Als Team W. werken we op dit moment aan een stedenbouwkundige opgave voor het Hart van Holendrecht, een woonbuurt in ontwikkeling in Amsterdam Zuid- Oost. De buurt bestaat uit overwegend sociale woningbouw uit eind 70-er jaren en er liggen al plannen voor transformatie van het centrumgebied. De zorg die wij waarnemen is dat die plannen te hoog worden aangevlogen en niet aansluiten op wat er al is.

Wat in de stad steeds vaker tot onvrede leidt is het te ver doorgevoerde principe van gentrification ; het van bovenaf aanvliegen van nieuwbouwplannen in bestaande buurten, waarbij bestaande buurtnetwerken worden verstoord, bewoners zich onvoldoende betrokken voelen of zelfs moeten uitwijken naar een andere omgeving. De vraag rijst: wat maakt de stad weerbaar en veerkrachtig en hoe organiseer je dat? 

De pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om te kunnen terugvallen op je buurtnetwerk en om ontmoetingen te faciliteren. Daarnaast is er een algehele herwaardering van stedelijk groen en de behoefte aan goede openbare ruimte, je wilt naar buiten kunnen ook als de stad op slot zit.

Eind 2021 heeft Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) samen met de Hogeschool van Amsterdam een design charette (onderzoek- en ontwerpstudio) georganiseerd over de veerkrachtige en weerbare stad (neighborhood resilience). Als Team W. stellen we een interactieve aanpak voor van onderaf met als beginpunt dat wat al aanwezig is. We noemen onze werkwijze Rooted Urbanism - A bottom up approach to urban transformation from social ecological perspective. Je kunt hier onze white paper downloaden.   

 

Team W bestaat uit: 

Lotte de Haan - Sociaal ontwerper

Hedwich Hooghiemstra - Ruimtelijk ontwerper 

Floor van Ditzhuyzen - Architect & onderzoeker

Nadia Pepels - Architect & stedenbouwkundige

Edith Winkler - Architect & initiator Team W. | owner of W-Architectuurstudio

bottom of page